આવકનો દાખલો | Aavak No Dakhlo @digitalgujarat gov in Get Income Certificate

By | August 28, 2021

loan

Get Income Certificate – Aavak No Dakhlo (આવકનો દાખલો) From Digital Gujarat @digitalgujarat.gov.in: Income Certificate is an official document issued by the State Government which states the annual income details of the applicant or family of the applicant. The key information specified in the certificate is details regarding the annual income of the family earned from various sources as per the records for a specific financial year

આવકનો દાખલો

The income certificate is an essential document for obtaining various government subsidies and schemes. The amount of income specified in the income certificate is calculated based on the actual income of each family. Gujarat State Government has introduced online application form to get income certificate easily. In this article, we look at the process for obtaining Gujarat Income Certificate.

આવકનો દાખલોઆવક પ્રમાણપત્ર

 • આવક પ્રમાણપત્ર મુખ્યત્વે નીચેના હેતુઓ માટે વપરાય છે:
 • શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાસેથી વિશેષ વિશેષાધિકારો મેળવવામાં મદદ કરે છે.
 • પછાત વર્ગો કોલેજ અને યુનિવર્સિટીઓમાં વિશેષ રિઝર્વેશન કરે છે.
 • સરકારી બેંકો અને વિવિધ સરકારી યોજનાઓમાંથી ધિરાણ મેળવવા માટે આ પ્રમાણપત્ર મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે
 • વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન, વિધવા પેન્શન અને કૃષિ કામદાર પેન્શન આવકના આધારે જારી કરવામાં આવશે.

Eligibility for આવક પ્રમાણપત્ર

A person applying for income tax certificate should be a resident of the State of Gujarat.

જરુરી દસ્તાવેજો for Aavak No Dakhalo

Documents required for obtaining Gujarat Income Certificate are as follows: Proof of address (any is mandatory):

 • Ration card
 • Electricity bill
 • Water bill (not older than three months)
 • Gas connection
 • Bank passbook
 • Post Office Account Statement / Passbook
 • Driving permission
 • Government Photo ID Cards / Service Photo Identity Cards issued by Public Sector Undertakings (PSUs)
 • Proof of identity (any is mandatory):
 • Election card
 • PAN card
 • Passport
 • Identity card issued by a recognized educational institution.

આવકનો પુરાવો 


Employer Certificate (if employed in Government, Semi-Government or any Government Undertaking) if salaried (Form 16-A and ITR for last three years) If in Business (ITR of Business for last 3 years and Balance Sheet of Business) Declaration before Talati (Service Related).

Get Income Certificate – Aavak No Dakhlo From Digital Gujarat

 • પગલું 1: પ્રથમ એ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો હાથમાં છે. 
 • પગલું 2: ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે કૃપા કરીને નીચેની લિંકનો ઉપયોગ કરો: ઓનલાઇન અરજી કરો. [સીધી લિંક]
 • પગલું 3: આ પૃષ્ઠમાં કૃપા કરીને નોંધણી માટે પૃષ્ઠના જમણા ખૂણે “લોગિન” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • પગલું 5: નોંધણી ફોર્મ પૂર્ણ કરો અને “સાચવો” ક્લિક કરો
 • પગલું 6: હવે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પ્રાપ્ત OTP દાખલ કરો અને “પુષ્ટિ કરો” ક્લિક કરો
 • પગલું 7: સફળ નોંધણી પછી, કૃપા કરીને “નવી સેવા માટે વિનંતી કરો” ક્લિક કરો
 • પગલું 8: હવે “આવક પ્રમાણપત્ર (પંચાયત) (ગ્રામીણ)” સેવા માટે જુઓ.
 • પગલું 9: હવે કાળજીપૂર્વક સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા વાંચો. પછી “સેવા ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો
 • પગલું 10: હવે તમારી વિનંતી ID અને એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે. કૃપા કરીને તેની નોંધ લો અને “ચાલુ રાખો” ક્લિક કરો
 • પગલું 11: કૃપા કરીને અરજદારની માહિતીની વિગતો પૂર્ણ કરો અને “આગલું” ક્લિક કરો.
 • પગલું 12: સેવા વિગતો અને આવક વિગતો વિભાગ પણ પૂર્ણ કરો. પછી “આગલું” ક્લિક કરો
 • પગલું 13: હવે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • પગલું 14: તમારી અરજીની સફળ રજૂઆત પછી તમે તમારા અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લઈ શકો છો અને ઓનલાઈન ચુકવણી સાથે આગળ વધી શકો છો.
 • કૃપા કરીને બે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરો: ઇ-વોલેટ, ગેટવે.
 • પગલું 15: નાગરિકને તેની અરજીની સ્થિતિ માટે એસએમએસ મળશે.
 • પગલું 16: એકવાર અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, વપરાશકર્તા ડાઉનલોડ કરેલા દસ્તાવેજ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે એપ્લિકેશન નંબરનો ઉપયોગ કરશે..

PVC આધારકાર્ડ કઢાવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *